Vårt team

MAGNE RØSNES

Friluftsterapeut og vernepleier. ABUP Kristiansand.

Jeg har jobbet i ABUP siden 2001, først på døgnpost og fra 2008 som ambulant terapeut i akutt ambulant enhet. Jeg har vært med i Friluftsteamet siden 2018. Jeg liker selv godt å holde på med jakt og friluftsliv på fritiden og ser verdien i å benytte naturen som en godt egnet plass å tilby terapi for barn, ungdom og familier. Utendørsaktiviteter og naturbasert tilnærming fremmer både vår fysiske og psykiske helse. Samtidig har naturen mye å tilby når det gjelder bruk og bevisstgjøring av sansene våre. Ved å utfolde seg i naturen kan man også utvikle evnen til å regulere vanskelige tanker og følelser. Naturen gir rom for gode samtaler og mestringsopplevelser som skaper endring.

Utdanning/kompetanse: Vernepleier, videreutdanning i Familieterapi og TF-CBT (traumefokusert kognitiv atferdsterapi). 

MARTIN ROLAND

Friluftsterapeut og tømrer. ABUP Kristiansand.

Jeg har bakgrunn som tømrer, før jeg tok en bachelorgrad i psykologi. Jeg har jobbet med mennesker i mange år - både voksne, ungdom og barn - og har gjort meg mange gode erfaringer med å benytte naturen som ressurs for å hjelpe mennesker til å få det bedre. Jeg har stor tro på det å anvende natur og friluftsliv som et nyttig verktøy i behandling, spesielt for barn og unge. Jeg har jobbet ved ABUPs akutt ambulant enhet siden 2019 og ble samtidig rekruttert inn i Friluftsteamet, noe som jeg trives veldig godt med. 

Utdanning/kompetanse: Tømmermann og Bachelor i psykologi.

SOPHIA HJORTH WAHLGREN

Frilufts- og idrettspedagog. ABUP Kristiansand.

Jeg er født og oppvokst i Danmark, men er halvt svensk. I oppveksten var stranden og skogen mitt andre hjem og oftest hadde jeg en hest med meg. Nå er det mest padling, vinterfriluftsliv og vandring det blir tid til, men det beste jeg vet er en surfetur i havet. Jeg har bodd i Norge siden 2014 og fascineres hver dag av den vakre naturen her. Min utdanning er innen idrett og friluftsliv og tidligere har jeg undervist og jobbet med rehabilitering i naturen. Å jobbe med naturbasert helsefremmende arbeid har alltid vært meningsfullt for meg fordi jeg opplever at naturen innvirker positivt på de fleste menneskers fysiske, psykiske og sosiale helse.

Utdanning/kompetanse: Master i kroppsøving-, idretts-, og friluftsfag, Bachelor i friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bachelor i idrett, Videreutdanning i kropp, helse og bevegelse, Kurs i Wilderness therapist training, Diplomautdanning i Nature-based therapy, Kurs i Naturnærvær og økofilosofi, samt Wilderness first aid.

 

NEVIN JASON HARPER

Utendørspedagog og professor. ABUP FoU og University of Victoria, Canada.

Nevin har mange års erfaring fra både praksis og senere fra akademia hvor han har etablert seg som en av de fremste fagpersonene innen utendørsterapi. Han har forfattet en rekke vitenskapelige artikler og etter hvert også sentrale fagbøker de senere årene. Nevin har vært ansatt i delt bistilling ved ABUP FoU og Universitetet i Agder siden 2017, hvor han har bidratt med veiledning av Friluftsteamet, undervisning og forskning. Siden den gang har det vært flere Norgesbesøk, som har vært til gjensidig glede og felles læring ettersom Nevin er svært interessert i friluftslivtradisjonen og den nordiske tilnærmingen til naturbasert terapeutisk arbeid.

CAMILLA LARSEN MAJOR

Friluftsterapeut og sosionom. ABUP Arendal.

Jeg er sosionom med spesialisering i sped- og småbarns psykiske helse. Jeg har jobbet i ABUP Arendal siden 2019. Jeg har elsket å være ute så lenge jeg kan huske, men i 2010 oppstod det ekte kjærlighet til den norske naturen. Har siden det trivdes best med tung sekk og fjellsko - nært eller fjernt - eller fjellski og snø. Jeg drar på tur for å oppsøke gode mestringsopplevelserm avkobling og fordi det gir meg enormt mye glede. Jeg har stor tro på naturen som terapirom og er glad for å være en del av Friluftsteamet slik at jeg kan bidra til at enda flere barn, unge og familier får ta del i disse opplevelsene.

Utdanning/kompetanse: Sosionom og spesialisering i sped- og småbarns psykiske helse.

Carina Ribe Fernee

Forsker, PhD. ABUP FoU.

Jeg vokste opp på landet - et steinkast fra sjøen og likevel omsluttet av skogen. Jeg har alltid elsket å være utendørs. Selv om jeg liker å være aktiv, er jeg ikke spesielt spenningsdrevet. Jeg søker primært naturens avkobling, ro og kontakten man oppnår med seg selv, andre mennesker og naturens mangfold når man oppholder seg ute over kortere eller lengre tid.

Jeg har jobbet i ABUP siden 2003 og ble tidlig innvolvert i friluftsterapiprosjektet. Det har vært en ufattelig lærerik og inspirerende "reise" både faglig og personlig å få være delaktig i de ulike fasene av dette kliniske forsknings- og utviklingsarbeidet. Jeg skrev min doktorgradsavhandling Into Nature basert på deltakende observasjon og intervjuer med ungdommer som deltok i den første utgaven av Friluftsterapi. Nå for tiden koordinerer jeg forskningsaktiviteten knyttet til utendørsterapitilbudet i ABUP og er innvolvert i nettverksarbeid både nasjonalt, nordisk og internasjonalt. 

Utdanning/kompetanse: PhD i Helsevitenskap, Universitetspedagogikk, MSc i Medisinsk Anropologi, Psykososialt arbeid med barn, unge og deres familier, Tverrkulturell kommunikasjon, BSc i Sykepleie.

   

Martin Hirte

Friluftsterapeut og psykologspesialist. 

ABUP Arendal.

 

Jeg er født og oppvokst i Tyskland. Allerede i ungdomsårene har jeg brukt sykkelen til mange turer både i Tyskland og Skandinavia. I 2004 flyttet jeg til Norge sammen med min kone. Det var ikke tilfeldig at vi valgte å bosette oss nær sjøen. En av mine største hobbyer er havkajakkpadling. I 2019 tok jeg videregående kurs hav hvor jeg blant annet har lært å beherske teknikk og gruppedynamikk i krevende forhold. 

 

Jeg har jobbet som psykolog siden 2003, og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Jeg har tatt videreutdanning i kognitiv terapi, og har interessert meg spesielt for behandling av angst- og rvangslidelser. I mange år jobbet jeg ved poliklinikken ved ABUp Arendal, men siden 2020 har jeg vært tilknyttet akutt ambulant team. Siden 2014 har jeg jobbet med friluftsterapi i ABUP og gleder meg over at vi nå tilbyr utendørsterapi året rundt. Mitt hovedfokus ligger i fjellturer med overnatting, dagsturer, kajakkpadling og klatring. 

 

Utdanning/kompetanse: Psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, videreutdanning i kognitiv terapi, videreutdanning i autogen trening, klatring brattkort, havkajakk videregående kurs.

 

Andreas Koksvik

Friluftsterapeut og sosionom. ABUP Arendal.

Jeg er koordinator for friluftsteamet i Arendal. Jeg har hele livet hatt med meg at det å komme seg utendørs kan gi gode opplevelser, selv når været ikke er topp. Jeg liker turer i skogen for å kjenne på naturens ro og gjerne varmen fra et bål. Jeg er også glad i aktiviteter som gir spenning, som klatring, kajakk og sykling. Det er spesielt artig å utforske nye områder og det å skulle klare seg utendørs med overnatting både sommer som vinter - i telt, under en tarp, i hengekøye, eller kanskje inne i en varm hytte. Det er meningsfullt å ta vare på naturen, og jeg har blitt mer opptatt at turutstyr bør være holdbart og uten miljøgifter. Det er dessuten mye en kan låne og kjøpe brukt, det skal ikke være dyrt å ha glede av friluftsliv.

Utdanning/kompetanse:  Sosionom, videreutdanning i psykisk helsearbeid, videreutdanning i kognitiv terapi, spesialistutdanning med fordypning i familieterapi, klatring brattkort, havkajakk grunnkurs/teknikkkurs.

 

Vibeke Palucha

Friluftsterapeut og master i psykisk helsearbeid. ABUP Kristiansand.

Jeg er klinisk koordinator for Friluftsteamet. Jeg har jobbet i ABUP siden 1998, først på døgnenhet og fra 2008 som ambulant terapeut i akutt ambulant enhet. Jeg har vært med i Friluftsteamet siden 2014 og har vært koordinator for vår kliniske virksomhet siden 2017. Jeg har vokst opp med skogsturer, båtturer og skiturer og tar dette fortsatt med meg inn i voksen alder. Å være i naturen gir meg både glede, ro og energi. Jeg ønsker at andre også skal få kjenne på dette og har tro på at kontakt med naturen er viktig for god fysisk og psykisk helse. 

Utdanning/kompetanse: Sosionom, mastergrad i psykisk helsearbeid, psykologi årsstudium, spesialpedagogikk, EMDR-terapeut, TF-CBT-terapeut (traumefokusert kognitiv atferdsterapeut), MediYoga instruktør, kurs i Mindfulness for terapeuter, kurs i CAMS (Collaborative Assessment and Management of Suicidality), og mange år som speider.

Gunnar Oland Åsen

Friluftsterapeut og psykologspesialist. ABUP Kristiansand.

Jeg har arbeidet som psykolog hele karrieren min, og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Jeg har erfaring fra barnevern, PP-tjeneste, som rettssakkyndig, i tillegg til variert terapeutisk arbeid. I det utendørsterapeutiske arbeidet har jeg vært særlig engasjert i utviklingen av friluftsterapi som gruppeintervensjon for ungdommer og den senere tid også utviklingen av far-sønn-tilbudet.

Som friluftstentusiast har jeg alltid sett etter muligheter for å ta det kliniske arbeidet ut. Dette oppleves naturlig ettersom jeg selv tilbringer mye av fritiden utendørs. Sykling, skigåing, dykking, fisking og vandring er alle aktiviteter som er viktig for mitt eget velvære. Jeg er sikker på at ved å bruke all kunnskapen vi har om menneskets forhold til natur er det mulig å utvikle en høykvalitets, etisk god og meningsfull tilnærming til naturbasert arbeid som selvstendig behandlingstilbud for barn, unge og familier som strever med psykiske helseutfordringer.

Utdanning/kompetanse: Psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og DNTs turlederkurs sommer og vinter.