Vårt team

Leif T. Eskedal

Friluftsterapeut, forsker, Ph.D.

Jeg er lege og forsker. Min rolle inn i dette prosjektet er dels som friluftsterapeut og dels som forsker. Jeg har blant annet ansvaret for målinger på det vi kaller hjerterytme-variabilitet (HRV). HRV målinger er en ganske ny, innovativ og spennende måte å måle fysiologisk stress på. Kroppen lyver som kjent ikke, og HRV målingene kan understøtte de øvrige forskningsresultatene på en meningsfull måte.

Jeg må nok betegne meg som friluftsentusiast og jeg er en ivrig jeger. Opphold i natur kan styrke vår evne til tilstedeværelse og kan være, slik jeg ser det, en ypperlig arena for helsearbeid.

Carina Ribe Fernee

Friluftsterapeut, forsker, Ph.D.

Jeg vokste opp på landet - et steinkast fra sjøen og likevel omsluttet av skogen. Jeg brukte all min tid utendørs og herjet rundt med mine to brødre. Utover i ungdomsårene ble det mye fotballspilling, men naturen forble alltid et viktig sted hvor jeg kunne koble av og søke gode opplevelser.

Jeg begynte å jobbe i ABUP i 2003, først på døgnpost og senere i akuttambulant team. Jeg ble tidlig involvert i friluftsterapiprosjektet og var med i de første terapeutteamene. De siste årene har jeg hovedsaklig drevet med forskning i forbindelse med et PhD prosjekt hvor jeg utforsker ungdommers erfaringer og opplevde utbytte av deltakelse i friluftsterapi som gruppebehandling.

Følg lenken for tilgang på artikler og PhD-avhandling: www.researchgate.net/profile/Carina_Fernee

   

Leiv Einar Gabrielsen

Friluftsterapeut, forsker, Ph.D.

Som prosjektleder har jeg sammen med gode kolleger utviklet denne norske versjonen av wilderness therapy - Friluftsterapi. Dette kom som en forlengelse av min store interesse for naturen, og mennesket i naturen. I friluftsterapien forenes mine egne erfaringer med faglig fordypning innen personlighets-, eksistensiell-, opplevelses-, øko-, og positiv psykologi. Som forsker er jeg involvert i utviklingen og gjennomføringen av en solid klinisk intervensjon sammen med god ledsagende forskning. I tillegg arbeider jeg for å sikre prosjektet en økonomisk plattform, en tydelig profilering og et berikende nettverk. 

Jeg har bedrevet utendørs aktiviteter hele livet, og er også friluftsterapeut i gruppene. Jeg trives i spennet fra daglig småsysler i natur til å skape små og litt større villmarksutfordringer for meg selv. Besøk gjerne nettsiden min www.leiv-einar-gabrielsen.com

Martin Hirte

Friluftsterapeut, psykologspesialist

 

Jeg er født og oppvokst i Tyskland. Allerede i ungdomsårene trivdes jeg best med å være ute. Kanskje de tallrike fisketurene sammen med min far satte noen spor? Jeg samlet videre mange spennende efaringer gjennom sykkelturer og padleturer både i Tyskland og Skandinavia. I min fritid prøver jeg å komme meg ut så ofte jeg kan, og jeg går (nesten) aldri uten fiskestang, gnist og fjellduk.

 

Jeg gjennomførte psykologistudiet i Tyskland og jobbet deretter som psykolog på en privat klinikk for barne- og ungdomspsykiatri i Bielefeld i Tyskland. Sammen med min kone flyttet vi til Kristiansund før vi bosatte oss på Sørlandet. Siden 2007 har jeg jobbet på ABUP poliklinikken i Arendal. Jeg har tatt spesialistutdanningen i klinisk barne- og ungdomspsykologi og har den senere tid jobbet mye med angstlidelser og tvangslidelser.

 

Reidun Erene Kerlefsen

Forskningskonsulent, Masterstudent

Min fartstid i ABUP strekker seg helt tilbake til 1998. Jeg har gjennom disse årene utdannet meg videre og holder nå på med en master i Velferdssosiologi. I dag har jeg mitt daglige virke som forskningsassistent i ABUPs forskningsenhet og har på denne måten fått muligheten til å delta i Friluftsterapiprosjektet. Her bidrar jeg innen ulike administrative oppgaver og avhjelper der det måtte ønskes. 

Friluftsterapi er en terapiform jeg har veldig stor tro på, og jeg er glad for å kunne bidra inn i dette prosjektet. Jeg har selv tilbrakt mange år av min ungdomstid i Røde kors hjelpekorpset. Både jevnlige vintervakter på fjellet, og ulike kurs jeg deltok på, ga meg mange gode naturopplevelser, og bidrog til en sterk sosial tilhørighet oss ungdommer imellom. 

Andreas Koksvik

Friluftsterapeut, sosionom

Jeg vokste opp i en familie som var glad i friluftsliv, og har mange gode minner fra telt- og kanoturer i Aust-Agder. Jeg hadde det også mye gøy i Speideren på tur, og det lærte meg både om å klare meg selv og samarbeide med andre. På ungdomsskolen var jeg veldig interessert i naturfotografering og prøvde meg på flere fotokonkurranser uten stort hell. Fortsatt liker jeg å gå tur eller ta meg en løpetur og merker at det gir mye energi og glede til hverdagslivet. Derfor syntes jeg det er veldig spennende å få være med på Friluftsterapi, og jeg håper at mange ungdommer skal få oppleve at det å være sammen med andre, ute i naturen, kan gi verdifull erfaring og utvikling. 

Jeg har jobbet som sosionom siden 2002, de første årene i Trondheim i forskjellige kommunale hjelpetilbud. Etter at jeg flyttet ”hjem” til Sørlandet i 2005 jobbet jeg først i en poliklinikk for psykisk helse for voksne, og hadde der både samtaler, grupper og kurs.  Jeg begynte i  ABUP i Arendal i 2011 og har hatt mange spennende oppgaver. Jeg har særlig jobbet med å hjelpe barn og ungdom med angst og tvangslidelse, både individuelt og i gruppe. Nå gleder jeg meg veldig til å komme i gang med Friluftsterapi!

Vibeke Palucha

Friluftsterapeut, Master i psykisk helsearbeid

Jeg er sosionom og har tatt videreutdanning innen psykologi og pedagogikk. I tillegg har jeg mastergrad i psykisk helsearbeid. Jeg har jobbet i ABUP siden 1998. De første årene hadde jeg en liten stilling i sengepost for ungdommer (Ungdomsklinikken). I denne perioden jobbet jeg også i tre ulike næromsorgsprosjekter i regi av Fylkesbarnevernet, med ungdommer som hadde sammensatte utfordringer (rus, atferdsutfordringer og psykiske vansker). Siden 2005 har jeg vært fulltidsansatt i ABUP, fra 2008 som ambulant terapeut i det som nå heter Akutt Ambulant Enhet. Siden 2017 har jeg vært koordinator for Friluftsteamet.

Jeg har vokst opp med turer i skog og mark, båtturer og skiturer. Jeg liker også å reise og oppleve naturen i andre land. Jeg har vært speider i mange år og har mange gode naturopplevelser derfra. De siste årene har mine friluftsopplevelser stort sett vært båtturer, hytteturer og korte turer på ski og til fots tilpasset de to sønnene mine. I tillegg sykler jeg som regel til jobb og synes det er en fin måte å starte dagen på. Det å være ute i naturen gir meg både glede, ro og energi. Jeg ønsker at andre også skal få kjenne på dette og har tro på at kontakt med naturen er viktig for god fysisk og psykisk helse.

Gunnar Oland Åsen

Friluftsterapeut, forsker, psykologspesialist

Jeg har arbeidet som psykolog hele karrieren min, og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Jeg har erfaring fra barnevern, pp-tjeneste, som rettssakkyndig i tillegg til variert terapeutisk arbeid. I friluftsterapiprosjektet er jeg spesielt engasjert i utviklingen av den kliniske intervensjonen.

Som friluftstentusiast har jeg alltid sett etter muligheter for å ta det kliniske arbeidet med ut. Dette oppleves naturlig ettersom jeg selv tilbringer mye av fritiden utendørs. Sykling, skigåing, dykking, fisking og vandring er alle aktiviteter som er viktig for mitt eget velvære. Jeg er sikker på at ved å bruke all kunnskapen vi har om menneskets forhold til natur er det mulig å utvikle en høykvalitets, etisk god og meningsfull frilufsterapi som selvstendig behandling for ungdom i risiko.