Vibeke Palucha

Friluftsterapeut, Master i psykisk helsearbeid

Jeg er sosionom og har tatt videreutdanning innen psykologi og pedagogikk. I tillegg har jeg mastergrad i psykisk helsearbeid. Jeg har jobbet i ABUP siden 1998. De første årene hadde jeg en liten stilling i sengepost for ungdommer (Ungdomsklinikken). I denne perioden jobbet jeg også i tre ulike næromsorgsprosjekter i regi av Fylkesbarnevernet, med ungdommer som hadde sammensatte utfordringer (rus, atferdsutfordringer og psykiske vansker). Siden 2005 har jeg vært fulltidsansatt i ABUP, fra 2008 som ambulant terapeut i det som nå heter Akutt Ambulant Enhet. Siden 2017 har jeg vært koordinator for Friluftsteamet.

Jeg har vokst opp med turer i skog og mark, båtturer og skiturer. Jeg liker også å reise og oppleve naturen i andre land. Jeg har vært speider i mange år og har mange gode naturopplevelser derfra. De siste årene har mine friluftsopplevelser stort sett vært båtturer, hytteturer og korte turer på ski og til fots tilpasset de to sønnene mine. I tillegg sykler jeg som regel til jobb og synes det er en fin måte å starte dagen på. Det å være ute i naturen gir meg både glede, ro og energi. Jeg ønsker at andre også skal få kjenne på dette og har tro på at kontakt med naturen er viktig for god fysisk og psykisk helse.