Reidun Erene Kerlefsen

Forskningskonsulent, Masterstudent

Min fartstid i ABUP strekker seg helt tilbake til 1998. Jeg har gjennom disse årene utdannet meg videre og holder nå på med en master i Velferdssosiologi. I dag har jeg mitt daglige virke som forskningsassistent i ABUPs forskningsenhet og har på denne måten fått muligheten til å delta i Friluftsterapiprosjektet. Her bidrar jeg innen ulike administrative oppgaver og avhjelper der det måtte ønskes. 

Friluftsterapi er en terapiform jeg har veldig stor tro på, og jeg er glad for å kunne bidra inn i dette prosjektet. Jeg har selv tilbrakt mange år av min ungdomstid i Røde kors hjelpekorpset. Både jevnlige vintervakter på fjellet, og ulike kurs jeg deltok på, ga meg mange gode naturopplevelser, og bidrog til en sterk sosial tilhørighet oss ungdommer imellom.