NEVIN JASON HARPER

Utendørspedagog og professor. ABUP FoU og University of Victoria, Canada.

Nevin har mange års erfaring fra både praksis og senere fra akademia hvor han har etablert seg som en av de fremste fagpersonene innen utendørsterapi. Han har forfattet en rekke vitenskapelige artikler og etter hvert også sentrale fagbøker de senere årene. Nevin har vært ansatt i delt bistilling ved ABUP FoU og Universitetet i Agder siden 2017, hvor han har bidratt med veiledning av Friluftsteamet, undervisning og forskning. Siden den gang har det vært flere Norgesbesøk, som har vært til gjensidig glede og felles læring ettersom Nevin er svært interessert i friluftslivtradisjonen og den nordiske tilnærmingen til naturbasert terapeutisk arbeid.