MAGNE RØSNES

Friluftsterapeut og vernepleier. ABUP Kristiansand.

Jeg har jobbet i ABUP siden 2001, først på døgnpost og fra 2008 som ambulant terapeut i akutt ambulant enhet. Jeg har vært med i Friluftsteamet siden 2018. Jeg liker selv godt å holde på med jakt og friluftsliv på fritiden og ser verdien i å benytte naturen som en godt egnet plass å tilby terapi for barn, ungdom og familier. Utendørsaktiviteter og naturbasert tilnærming fremmer både vår fysiske og psykiske helse. Samtidig har naturen mye å tilby når det gjelder bruk og bevisstgjøring av sansene våre. Ved å utfolde seg i naturen kan man også utvikle evnen til å regulere vanskelige tanker og følelser. Naturen gir rom for gode samtaler og mestringsopplevelser som skaper endring.

Utdanning/kompetanse: Vernepleier, videreutdanning i Familieterapi og TF-CBT (traumefokusert kognitiv atferdsterapi).