Leif T. Eskedal

Friluftsterapeut, forsker, Ph.D.

Jeg er lege og forsker. Min rolle inn i dette prosjektet er dels som friluftsterapeut og dels som forsker. Jeg har blant annet ansvaret for målinger på det vi kaller hjerterytme-variabilitet (HRV). HRV målinger er en ganske ny, innovativ og spennende måte å måle fysiologisk stress på. Kroppen lyver som kjent ikke, og HRV målingene kan understøtte de øvrige forskningsresultatene på en meningsfull måte.

Jeg må nok betegne meg som friluftsentusiast og jeg er en ivrig jeger. Opphold i natur kan styrke vår evne til tilstedeværelse og kan være, slik jeg ser det, en ypperlig arena for helsearbeid.