Gunnar Oland Åsen

Friluftsterapeut og psykologspesialist. ABUP Kristiansand.

Jeg har arbeidet som psykolog hele karrieren min, og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Jeg har erfaring fra barnevern, PP-tjeneste, som rettssakkyndig, i tillegg til variert terapeutisk arbeid. I det utendørsterapeutiske arbeidet har jeg vært særlig engasjert i utviklingen av friluftsterapi som gruppeintervensjon for ungdommer og den senere tid også utviklingen av far-sønn-tilbudet.

Som friluftstentusiast har jeg alltid sett etter muligheter for å ta det kliniske arbeidet ut. Dette oppleves naturlig ettersom jeg selv tilbringer mye av fritiden utendørs. Sykling, skigåing, dykking, fisking og vandring er alle aktiviteter som er viktig for mitt eget velvære. Jeg er sikker på at ved å bruke all kunnskapen vi har om menneskets forhold til natur er det mulig å utvikle en høykvalitets, etisk god og meningsfull tilnærming til naturbasert arbeid som selvstendig behandlingstilbud for barn, unge og familier som strever med psykiske helseutfordringer.

Utdanning/kompetanse: Psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og DNTs turlederkurs sommer og vinter.