Carina Ribe Fernee

Forsker, PhD. ABUP FoU.

Jeg vokste opp på landet - et steinkast fra sjøen og likevel omsluttet av skogen. Jeg har alltid elsket å være utendørs. Selv om jeg liker å være aktiv, er jeg ikke spesielt spenningsdrevet. Jeg søker primært naturens avkobling, ro og kontakten man oppnår med seg selv, andre mennesker og naturens mangfold når man oppholder seg ute over kortere eller lengre tid.

Jeg har jobbet i ABUP siden 2003 og ble tidlig innvolvert i friluftsterapiprosjektet. Det har vært en ufattelig lærerik og inspirerende "reise" både faglig og personlig å få være delaktig i de ulike fasene av dette kliniske forsknings- og utviklingsarbeidet. Jeg skrev min doktorgradsavhandling Into Nature basert på deltakende observasjon og intervjuer med ungdommer som deltok i den første utgaven av Friluftsterapi. Nå for tiden koordinerer jeg forskningsaktiviteten knyttet til utendørsterapitilbudet i ABUP og er innvolvert i nettverksarbeid både nasjonalt, nordisk og internasjonalt. 

Utdanning/kompetanse: PhD i Helsevitenskap, Universitetspedagogikk, MSc i Medisinsk Anropologi, Psykososialt arbeid med barn, unge og deres familier, Tverrkulturell kommunikasjon, BSc i Sykepleie.