Leiv Einar Gabrielsen

Friluftsterapeut, forsker, Ph.D.

Som prosjektleder har jeg sammen med gode kolleger utviklet denne norske versjonen av wilderness therapy - Friluftsterapi. Dette kom som en forlengelse av min store interesse for naturen, og mennesket i naturen. I friluftsterapien forenes mine egne erfaringer med faglig fordypning innen personlighets-, eksistensiell-, opplevelses-, øko-, og positiv psykologi. Som forsker er jeg involvert i utviklingen og gjennomføringen av en solid klinisk intervensjon sammen med god ledsagende forskning. I tillegg arbeider jeg for å sikre prosjektet en økonomisk plattform, en tydelig profilering og et berikende nettverk. 

Jeg har bedrevet utendørs aktiviteter hele livet, og er også friluftsterapeut i gruppene. Jeg trives i spennet fra daglig småsysler i natur til å skape små og litt større villmarksutfordringer for meg selv. Besøk gjerne nettsiden min www.leiv-einar-gabrielsen.com