Hva er friluftsterapi?

 

"Friluftsterapi er en spesialisert tilnærming til psykisk helsearbeid som kombinerer individuell og gruppebasert terapeutisk virksomhet med grunnleggende friluftsliv, og som involverer deltakerne gjennom økologiske, fysiologiske og psykologiske prosesser"

 

Friluftsterapi er et poliklinisk behandlingstilbud for ungdom med psykiske helseutfordringer. Tilbudet er utviklet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus HF. Vår ideologi baserer seg på at natur er en ypperlig arena for både å fasilitere, omslutte og forsterke gode terapeutiske prosesser. Friluftsterapi er et klinisk forskningsprosjekt som har pågått siden 2013, og selv modellen er i stadig endring ettersom vi får flere tilbakemeldinger fra deltakerne, terapeutene får mer erfaring og forskningsartikkelene gir oss økt fortsåelse. Så langt har vi gjennomført pilotprosjekter, Friluftsterapi 1.0 (to år) og Friluftsterapi 2.0 (to år). Neste fase er Friluftsterapi 3.0 som tar til i 2019.

 

Etter endt friluftsterapi er det et mål at deltakeren, i tillegg til redusert symptomtrykk, har bedret sitt selvbilde, sin mestringstro og sin generelle opplevelse av livskvalitet. Veien videre i livet skal være staket ut sammen med en fastsatt plan for hvordan nå disse målene. Andre gevinster er bedret fysisk helse, økte friluftstkunnskaper og en rikere bevissthet om naturen rundt oss og vår plass i den.

 

UT-gruppene og Basecamp er dagtilbud ved ABUP i henholdsvis Arendal og Kristiansand. Elementer fra friluftsterapien tilpasses disse dagene og terapeutene har oftest erfaring fra våre lengre turer. Daggruppene er åpne for ungdom som mottar et eller annet tilbud ved ABUP, og fungerer til en viss grad etter drop-inn prinsippet.

 

 

Hvem passer friluftsterapi for?

Friluftsterapi tilbys ungdom i alderen 16 - 18 år. Siden dette er et behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten trengs det en henvisning til Sørlandet sykehus, ABUP. Det betyr at alle som deltar i friluftsterapi har psykiske helseutfordringer som medfører en del utfordringer i hverdagen, og som de ønsker hjelp for (f. eks. tanker og følelser som er vanskelige å forstå og håndtere, depresjon, angst, lavt selvbilde, tilbaketrekking, tilpassingsproblemer, atferdsmessige utfordringer osv.). Tilbudet passer ikke for alle, men er veldig fint for noen! Det trengs ingen forkunnskaper eller spesielle fysiske forutsetninger for å kunne delta, men deltakere bør synes det er ok;

-å motta sin behandling i, og å være en del av en gruppe 

-å være mye utendørs

-at vi stiller krav om jevnlig oppmøte

-at vi informerer kjernepersoner om deltakelsen (foresatte, lærer, arbeidsleder el.)

-å utfordre seg selv og sin egen komfortsone i trygge og støttende omgivelser

I løpet av de 3 ukene friluftsterapien pågår kan vi garantere flotte opplevelser, morsomme situasjoner, spenning og utfordringer.