Hva er friluftsterapi?

 

Friluftsterapi er en spesialisert tilnærming til psykisk helsearbeid som kombinerer individuell og gruppebasert terapeutisk virksomhet med grunnleggende friluftsliv, og som involverer deltakerne gjennom økologiske, fysiologiske og psykologiske prosesser

 

Friluftsterapi er et poliklinisk behandlingstilbud for ungdom med psykiske helseutfordringer. Tilbudet er utviklet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet Sykehus HF. Vår ideologi baserer seg på at natur er en ypperlig arena for både å fasilitere, omslutte og forsterke gode terapeutiske prosesser. Friluftsterapi er et klinisk forskningsprosjekt som har pågått siden 2013 og tilnærmingen er i stadig endring ettersom vi innhenter tilbakemeldinger fra deltakerne og deres nærstående, terapeutene får mer erfaring og forskningsarbeidet gir oss økt innsikt. Så langt har vi gjennomført pilotprosjekter, Friluftsterapi 1.0 (2015-16) og Friluftsterapi 2.0 (2017-18). Vi er nå inne i en ny fase hvor vi har hovedfokus på dagtilbudene våre i nærnatur, mens vi utarbeider fremtidige prosjekter, blant annet familieorienterte tilbud utendørs. 

 

Etter endt friluftsterapi er det et mål at deltakeren, i tillegg til å oppleve redusert symptomtrykk, har bedret sitt selvbilde, sin mestringstro og generelle livskvalitet. Veien videre i livet skal være formulert i en oppfølgingsplan. Andre gevinster er bedret fysisk helse, økte friluftstkunnskaper og en rikere bevissthet om naturen rundt oss og vår plass i den.

 

Dagtilbudene våre består av friluftsgruppene Basecamp som foregår på mandager fra klokken 10- 14 i Kristiansand og Bålgrupper som foregår på ettermiddagstid i henholdsvis ABUP Arendal og Lister. I Arendal jobbes det også frem aktivitetsbaserte tilbud som terapeutisk bruk av klatring og kajakkpadling

 

Vi utvikler for tiden ulike familieorienterte tjenester, blant annet en far-sønn gruppe kalt Gutta på tur og en flerfamiliegruppe basert på emosjons-fokusert tilnærming, kalt Familieekspedisjonen.

 

Disse dagtilbudene og familiegruppene er åpne for ungdom, barn og familier som mottar annen form for oppfølging i ABUP. Ta kontakt med vår kliniske koordinator: vibeke.palucha@sshf.no for nærmere informasjon.

 

Friluftsterapi tilbys ungdom i alderen 14 - 18 år. Ettersom dette er et behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten trengs det en henvisning til Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF. Det betyr at alle som deltar i friluftsterapi har psykiske helseutfordringer som medfører en del utfordringer i hverdagen, og som de ønsker hjelp for (f. eks. tanker og følelser som er vanskelige å forstå og håndtere, depresjon, angst, lavt selvbilde, tilbaketrekking, tilpasningsvansker, atferdsmessige utfordringer osv.). Tilbudet passer ikke for alle, men er veldig fint for noen! Det trengs ingen forkunnskaper eller spesielle fysiske forutsetninger for å kunne delta, men deltakere bør synes det er ok;

-å motta sin behandling i, og å være en del av en gruppe 

-å være mye utendørs

-at vi stiller krav om jevnlig oppmøte

-at vi informerer kjernepersoner om deltakelsen (foresatte, lærer, arbeidsleder el.)

-å utfordre seg selv og sin egen komfortsone i trygge og støttende omgivelser

I løpet av friluftsterapien kan vi garantere flotte opplevelser, morsomme situasjoner, spenning og utfordringer.