Nyheter

Erfaringer så langt og veien videre

Mot slutten av november var de fleste av oss som arbeider med friluftsterapi samlet for å gjøre opp status så langt og planlegge veien videre. Vi delte erfaringer og tanker. Hva har fungert, og hva har ikke fungert i gruppene? Og hvordan kan vi bruke dette til å forbedre oss videre?  Det som...

Begge høstens grupper i mål!

Grattis til alle! Begge gruppene har nå vært gjennom den flotte, men svært krevende langturen fra sør i Evje kommune til Otras utløp i Kristiansand. På disse turene blir vi kjent med oss selv på nye måter, og naturen rundt oss forsterker alle indre og ytre prosesser. Se vakre stemningsbilder på...

Nytt nordisk nettverk innen adventure therapy

Friluftsterapi hører inn under paraplybegrepet adventure therapy. I disse dager tas de første stegene mot å opprette et nordisk nettverk innen nettopp adventure therapy. Allerede er 50 personer med interesse for feltet med, og vi håper at vi i tiden fremover skal kunne tydeliggjøre en felles...

Høstens friluftsterapigrupper er i gang

Nå er høstens grupper i gang!  7 ungdommer fra Vest Agder og 8 ungdommer fra Aust Agder har mange fine, spennende og krevende opplevelser fremfor seg. Vi ønsker alle deltakere og terapeuter lykke til!

To ferske artikler + mediaoppslag

I september har vi fått godkjent to artikler som begge er lagt ut under fanen "artikler, rapporter, media og litteratur". Den ene er en introduksjon av adventure/wilderness therapy (som det heter på engelsk) til fagfeltet i Skandinavia. Har du lyst til å forstå mer om hvorfor...

Høstens friluftsterapigrupper settes sammen nå

Vi er nå i gang med å rekruttere til to nye friluftsterapigrupper fra Aust- og Vest Agder. Oppstart blir tidlig i høst og gruppene pågår i 7- 10 uker. Målet er å sette sammen grupper bestående av både jenter og gutter, og som har en spennende blanding av personlige kvaliteter og utfordringer. Er du...

Norge har blitt med i ATIC - Adventure Therapy International Committee

Carina og Leiv fra friluftsterapiprosjektet har blitt norges representanter i ATIC - Adventure Therapy International Committee. Det betyr at vi nå får bedre mulighet til å være i kontakt med gode kolleger i andre land, at vi holdes informert om hva som skjer innen feltet og at vi har stemmerett når...

Vårens friluftsterapi er gjennomført - hva nå?

Begge vårens grupper er nå gjennomført. Det vil si - selve friluftsterapiene er avsluttet, men deltakerne blir med i forskningsprosjektet 12 måneder til. Torsdag 21. mai møttes alle som har vært involvert i prosjektet til evaluering av våren og planlegging av fortsettelsen. Vi har hatt mange rike...

To ekspedisjoner gjennom Agder

Begge gruppene har nå gjennomført sin ekspedisjon gjennom Agder fra sør i Evje kommune til Kristiansand. Turen tok 6 dager og vi beveget gjennom flott villmark til fots og i kano. Underveis bodde vi stort sett i telt eller under tarp, og flere gjennomførte også en overnatting helt alene uten...

Stemningsbilder fra overnattingstur til Gåseflå

Første overnattingstur til Gåseflå ble en fin opplevelse. Riktignok var været vekslende med både regn, vind, sol og snø, men dagene var preget av ro og tilstedeværelse sammen med gode mennesket i flott natur Midt-Agder Friluftsråds leir på Gåseflå. Her er tre gapahuker, ildsted og utedo. Lavvuen...