Nyheter

Rekrutteringen til Friluftsterapigrupper i 2017. Noen ledige plasser i Arendal

Vi er i ferd med å gjennomføre vår nye og forbedrede versjon av friluftsterapi, som vi kjekt har døpt Friluftsterapi 2.0 Rekruttering til grupper er snart ferdig. Kristiansandsgruppa er full, mens det er noen få ledige plasser i Arendal. Ta kontakt med Martin Hirte eller Andreas Koksvik for mer...

Tidligere deltakere - invitasjon til å bli med i et internasjonal studie

En god kollega av oss, Will Dobud, gjennomfører et internasjonalt studie om virkningene av friluftsterapi (adventure therapy på engelsk). Han foretar intervjuer av tidligere deltakere i friluftsterapi. Det er både viktige og spennende å delta i slike undersøkelser. Du kan lese mer her. adventure...

Friluftsterapi 2.0 og arbeidet med et Natur helse-team

I en samling på Fevik ble forberedelsene lagt til neste års friluftsterapigrupper og til oppstarten av et Natur - helse team ved ABUP.Friluftsterapien fremstår nå i en ny og forbedret versjon som er kortere men mer intens. Det blir bare en tur, men denne varer lengre enn tidligere og...

Oppstart av et Natur-helse team ved ABUP?

Vi har fått ABUP ledelsens støtte og oppmuntring til å utvikle og konkretisere ideen om et eget Natur-helse team. Teamet vil fremme mulighetene for å bruke opplevelser i natur målrettet i ABUPs virksomhet. Friluftsterapi vil være en viktig del av dette, men vi ser også en rekke andre områder som...

To nye Masteroppgaver om Friluftsterapi

Gratulerer til Maurith Julie Fagerland, Universitet i Agder og Hedda Bulie Haanæs, Høgskulen i Sogn og Fjordane for godkjente Masteroppgaver om friluftsterapi! Oppgavene er tilgjengelig under fanen "Artikler, rapporter, media og litteratur"

1. april - en oppdatering

Det arbeides nå på ´alle fronter´ for å analysere, forstå og formidle friluftsterapierfaringene fra 2013, 2014 og 2015. Det skrives tre masteroppgaver om oss, én doktorgrad og flere artikler av forskere fra ulike felt. Det er litt tidlig å si mye om hva vi ser, men det er ingen tvil om at mange av...

2016 - hva skjer?

Friluftsterapiprosjektet går nå over i en ny og spennende fase etter at alle planlagte grupper i 2014 og 2015 er gjennomført.    Vi har høstet mange erfaringer og samlet inn store mengder forskningsdata. Nå skal vi systematisere og analysere denne informasjonen for å bedre kunne...