VERDENSKONFERANSE TIL NORGE I 2021

Den internasjonale verdenskonferansen innen friluftsterapi eller adventure therapy arrangeres hvert tredje år. Leiv og Carina deltok for første gang på den syvende konferansen i rekken som ble avholdt i Denver, USA i 2015. I fjor reiste både Leiv, Carina, Vibeke og Gunnar til den åttende konferansen som fant sted like utenfor Sydney i Australia. Og det ble i den forbindelse avgjort at Norge blir vertskap for den neste konferansen i rekken, rettere sagt: The 9th International Adventure Therapy Conference (9IATC). 

Planleggingen er for lengst i gang, hvor hovedaktørene er Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF, Energiverket i Kristiansand kommune og Universitetet i Agder, samt en rekke andre samarbeidspartnere.

Du kan følge med i sosiale medier og på nettsiden: www.9iatc.internationaladventuretherapy.org for oppdateringer. Selve konferansen vil starte i Kristiansand i sør for så å forflytte seg inn i fjellheimen Hovden midtveis gjennom konferansen og på den måten gjenspeile konferansens overordnede tema: "Journeying together".