Vårens friluftsterapi er gjennomført - hva nå?

Begge vårens grupper er nå gjennomført. Det vil si - selve friluftsterapiene er avsluttet, men deltakerne blir med i forskningsprosjektet 12 måneder til. Torsdag 21. mai møttes alle som har vært involvert i prosjektet til evaluering av våren og planlegging av fortsettelsen. Vi har hatt mange rike opplevelser, både menneskelig og faglig. Samtidig er diskusjonen levende og engasjert innen temaer som kompensering vs. forventning til deltakerne, enkelhet vs. kompleksistet i de daglige programmene, hva som er den riktigste målgruppe osv. Vi terapeuter er ulike som mennesker og har forskjellig bakgrunn. Dette spennet merkes på en positiv måte. Det stilles fortløpende spørsmål om hva vi gjør, hvordan vi gjør det og hvorfor? 

Nå starter forberedelsen til høstens grupper. De endelige terapeutteamene er ganske snart på plass og rekrutteringen begynner straks dette er i boks. Carina og Leiv deltar og presenterer på International Adventure Therapy Symposium i Denver i begynnelsen av juni og prosjektet sender representanter til Wilderness Therapy Symposium i Park City i august. Og så har vi inngått samarbeid med to studenter fra UiA, Maurith Fagerland og Else Storsveen, som skal følge oss i høst og skrive hver sin artikkelbaserte Masteroppgave. 

Under et sjeldent syn - alle i prosjektgruppa på samme sted. Fra venstre Reidun, Leiv, Vibeke, Leif, Carina, Andreas, Gunnar og Martin