Tidligere deltakere - invitasjon til å bli med i et internasjonal studie

En god kollega av oss, Will Dobud, gjennomfører et internasjonalt studie om virkningene av friluftsterapi (adventure therapy på engelsk). Han foretar intervjuer av tidligere deltakere i friluftsterapi. Det er både viktige og spennende å delta i slike undersøkelser. Du kan lese mer her.

adventure therapy participant information.pdf (160740)

Har du spørsmål kan du skrive direkte til Will på info@willdobud.com