Oppstart av et Natur-helse team ved ABUP?

Vi har fått ABUP ledelsens støtte og oppmuntring til å utvikle og konkretisere ideen om et eget Natur-helse team. Teamet vil fremme mulighetene for å bruke opplevelser i natur målrettet i ABUPs virksomhet. Friluftsterapi vil være en viktig del av dette, men vi ser også en rekke andre områder som kan dra nytte av et slikt fokus.

Vi gjennomfører et arbeidsseminar med oppretelsen av Natur-helse teamet som tema i slutten av November. Mer info følger da.