Oppstart av et Natur-helse team ved ABUP?

04.11.2016 09:36

Vi har fått ABUP ledelsens støtte og oppmuntring til å utvikle og konkretisere ideen om et eget Natur-helse team. Teamet vil fremme mulighetene for å bruke opplevelser i natur målrettet i ABUPs virksomhet. Friluftsterapi vil være en viktig del av dette, men vi ser også en rekke andre områder som kan dra nytte av et slikt fokus.

Vi gjennomfører et arbeidsseminar med oppretelsen av Natur-helse teamet som tema i slutten av November. Mer info følger da.

Tilbake

Kontakt

FRILUFTSTERAPI
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)
Sørlandet Sykehus HF
Postboks 416
4604 Kristiansand

47 75 81 73

© 2014 Alle rettigheter reservert.

Lag din egen hjemmeside gratisWebnode