Nytt nordisk nettverk innen adventure therapy

Friluftsterapi hører inn under paraplybegrepet adventure therapy. I disse dager tas de første stegene mot å opprette et nordisk nettverk innen nettopp adventure therapy. Allerede er 50 personer med interesse for feltet med, og vi håper at vi i tiden fremover skal kunne tydeliggjøre en felles nordisk identitet, utveksle erfaringer, skape samarbeidsprosjekter, arrangere konferanser +++

På sikt er det også snakk om å danne vår egen organisasjon og navnet Nordic Adventure Therapy Association har vær foreslått.

Den som lever får se...