Norge har blitt med i ATIC - Adventure Therapy International Committee

Carina og Leiv fra friluftsterapiprosjektet har blitt norges representanter i ATIC - Adventure Therapy International Committee. Det betyr at vi nå får bedre mulighet til å være i kontakt med gode kolleger i andre land, at vi holdes informert om hva som skjer innen feltet og at vi har stemmerett når avgjørelser skal tas. 

I tillegg presenterte vi arbeidet vårt på 7. IATC - International Adventure Therapy Conference i Denver, USA. Vi får mye fin oppmerksomhet, og det er mange som følger spent med oss ift. det å bygge opp et friluftsterapitilbud innenfra i et helsevesen.

Under ses landene som var presentert på konferansen. Flagget nederst til høgre tilhører Arapahoeindianerene hvis land vi befant oss på i Denver.