Nettsted lansert

Vårt nye nettsted har blitt lansert i dag!

Målet er at denne siden brukes til inspirasjon og for å hente ut informasjon. Siden vil være i stadig endring og (forhåpentligvis) forbedring. Det er veldig fint om du gir oss tilbakemelding på hva det enn skulle være.

Alle fotos på nettstedet kan knyttes til friluftsterapiprosjektet.