Invitasjon til deltakelse i multisenter prosjekt

I disse dager går det ut invitasjon til BUP'er rundt om i landet om å prøve ut, og videreutvikle, frilufsterapi sammen med oss (se www.nbup.no). Målet er å starte opp med frilufsterapigrupper andre steder enn på Agder fra høsten 2016. Dette vil tilføre prosjektet et spennende nettverk, masse ny erfaring og fyldigere forskningdata.

Lurer du på noe angående dette er det bare å ta kontakt med oss.