GAPAHUK VED FRILUFTSYKEHUSET


Friluftsykehuset ved Sørlandet sykehus HF ble åpnet i juni 2018 og nå er det omkringliggende utendørsområdet under utarbeidelse, hvor blant annet en gapahuk snart er klar til å innvies.

Koordinator i friluftsteamet, Vibeke Palucha, har deltatt i planleggsfasen av arbeidet og ser frem til å ta uteområdet i bruk med Abups basecampgruppe.