Friluftsterapi presenteres på International Adventure Therapy Conference i USA

Prosjektet har søkt om, og fått tildelt en 90-minutter workshop på den syvende International Adventure Therapy Conference i Denver, USA i juni. Konferansen holdes hvert tredje år og er sammen med den årlige Wildeness Therapy Symposium det viktigste globale møtested for oss som arbeider i feltet. Tittel på workshop´en er; Wilderness therapy within the mental health care in Norway - creating opportunities and navigating challenges.

Dette er mange om beinet så dette er en stor anerkjennelse for oss. Det er Carina og Leiv som har utarbeidet konseptet og som reiser over som representanter for prosjektet. Det er allerede avtalt møter med Australske kolleger for å se på videre muligheter for et internasjonalt forskningssamarbeid.