Friluftsterapi 2.0 og arbeidet med et Natur helse-team

I en samling på Fevik ble forberedelsene lagt til neste års friluftsterapigrupper og til oppstarten av et Natur - helse team ved ABUP.

Friluftsterapien fremstår nå i en ny og forbedret versjon som er kortere men mer intens. Det blir bare en tur, men denne varer lengre enn tidligere og vil foregå i et mer villmarkspreget terreng (Setesdal Austhei). Deltakere som ønskerr det vil motta poliklinisk oppfølging av frilufstereapeutene både før og etter selve friluftsterapien. Slik oppnår vi en større kontinuitet enn tidligere. Det kommer mer informasjon om dette fortløpende!

Så skal Vibeke Palucha med støtte fra gruppa utarbeide et helt konkret forslag til opprettelsen av et Natur-helse team ved ABUP. Her drar vi nytte av alle erfaringene fra friluftsterapi når vi skaper flere ABUP tilbud som har i seg elementer av natur og villmark. Rapporten er klar om 3 måneder og vil blir presentert for ABUPs ledergruppe for (krysse fingre) godkjenning.

Fra venstre Reidun Kerlefsen, Martin Hirte, Gunnar Åsen, Leif Eskedal, Vibeke Palucha, Andreas Koksvik og Carina Fernee. Leiv Gabrielsen tok bildet.