Erfaringer så langt og veien videre

Mot slutten av november var de fleste av oss som arbeider med friluftsterapi samlet for å gjøre opp status så langt og planlegge veien videre. Vi delte erfaringer og tanker. Hva har fungert, og hva har ikke fungert i gruppene? Og hvordan kan vi bruke dette til å forbedre oss videre?  Det som er sikkert er at vi alle ser de kliniske mulighetene som ligger i å ha naturen som arena for helsearbeid. Samtidig ønsker vi å gjøre endringer i selve behandlingsforløpet. En del av de store valgene er ikke tatt enda, men vi kan allerede røpe at det i fremtiden blir et mye mer komprimert opplegg, altså kortere tid mellom hver dag vi er sammen i gruppa. Konseptet for langturen blir nok også endret. I tillegg ønsker vi å bli flinkere til å skreddersy friluftsterapien til den enkeltes behov. For å si det enkelt; noen vil slepe en tung sekk opp på høye fjell, mens andre ønsker å bare være i naturen og nyte den uten store fysiske utskeielser. 

Vi har ikke avgjort om og når det blir friluftsterapigrupper i 2016 men legger dette ut på nettsiden over nyttår når vi vet mer. Og grunnen til denne usikkerheten er at nå skal vi se på alt forskningsmaterialet vårt. Mer om det etter bildet.

Frilufsterapigruppene har vært fulgt av ganske omfattende forskning. Nå som siste gruppe i prosjektfasen er gjennomført begynner vi analysene av alt vi har samlet inn (se kryptisk skisse nedenfor). Vi har både intervjudata, svar på spørreskjemaer og fysiologiske mål. Dette gir oss muligheten til å vite mer om hvorvidt friluftsterapi fører til bedre helse og i såfall hvorfor og for hvem. Vi får også kunnskap om hvordan deltakere har opplevd dette tilbudet. Etterhvert som vi får disse svarene vil vi også bli i stand til å utvikle et (enda) bedre tilbud enn det vi har hatt så langt. 

Resultatene blir gjort tilgjengelig både i kortversjon her på nettsiden og i fagartikler som vi også legger ut. Så følg med.