Begge høstens grupper i mål!

Grattis til alle! Begge gruppene har nå vært gjennom den flotte, men svært krevende langturen fra sør i Evje kommune til Otras utløp i Kristiansand. På disse turene blir vi kjent med oss selv på nye måter, og naturen rundt oss forsterker alle indre og ytre prosesser.

Se vakre stemningsbilder på https://www.abup.no/5-dogns-tur-med-friluftsterapigruppa-i-abup/