2016 - hva skjer?

Friluftsterapiprosjektet går nå over i en ny og spennende fase etter at alle planlagte grupper i 2014 og 2015 er gjennomført. 
 
Vi har høstet mange erfaringer og samlet inn store mengder forskningsdata. Nå skal vi systematisere og analysere denne informasjonen for å bedre kunne beskrive alle sider ved denne måten å bedre psykisk helse på. Vi skal utvikle en ny og forbedret versjon - Friluftsterapi 2.0 - som med ABUP-ledelsens godkjenning tilbys ungdom fra og med 2017. Det blir altså ikke gjennomført Friluftsterapigrupper i år, men prosjektet fortsetter i aller høyeste grad så følg med.

 

Vi presenterer gjerne arbeidsformen, forskningen, erfaringer osv. rundt om og setter pris på tilbakemeldinger, spørsmål og kommentarer.