1. april - en oppdatering

Det arbeides nå på ´alle fronter´ for å analysere, forstå og formidle friluftsterapierfaringene fra 2013, 2014 og 2015. Det skrives tre masteroppgaver om oss, én doktorgrad og flere artikler av forskere fra ulike felt. Det er litt tidlig å si mye om hva vi ser, men det er ingen tvil om at mange av deltakere beskriver en opplevd nytte av friluftsterapien. Samtidig er det noen som ikke deler denne opplevelsen, og for oss er det like viktig å få innsikt i erfaringene til begge gruppene.

Den nye utgaven av friluftsterapi, foreløpig med det klingende navnet FT 2.0, er i utvikling. Kjernen i behandlingen beholdes - at naturen er forutsetningen for alt vi gjør. FT 2.0 kommer også til å blir knadd tettere sammen og gjennomført over en kortere og mer intens tidsperiode. Hovedturen (som kanskje blir en dag lengre?) vil sannsynligvis endre seg fra å ha vært en A til B ekspedisjon til å blir en rundtur hvor valgene tas av ekspedisjonsgruppen underveis. Opplevelser, stemninger og oppmerksomt nærvær vektlegges i større grad en ytelse, kunnskap og prestasjoner. Samtidig skal de som ønsker en real utfordring få prøvd seg på dette. 

En annen viktig endring som vi arbeider mot er at deltakerne i FT 2.0 også får sin eventuelle før- og etteroppfølging av friluftsterapeutene.