Linker til våre venner

 

www.abup.no

Det er her prosjektet har sitt utspring - Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus HF. ABUP er livsgrunnlaget for oss, og uten avdelingens støtte ville ingenting av dette vært mulig
 

www.kompetansefondet.no

Sørlandets Kompetansefond har støttet prosjektet med 1.000.000,- både i 2014 og 2015! Volum, nivå av faglig fordypning og kompetanseutvikling er resultat av denne støtten 
 

www.althaaperute.com

Dette er linken til våre nære venner i Kristiansand kommune. Jarle Føreland og Janne Rommetveit muliggjør fantastiske opplevelser i natur og villmark for mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi inspireres og lærer mye av deres måte å arbeide med natur og helse på. Ta en titt på nettsiden deres så skjønner du hva vi mener
 

www.midt-agderfriluft.no

Midt-Agder Friluftstråd fremmer friluftsliv på Agder. Vårt prosjekt er hyppige brukere av deres vakre natursskoler på Gåseflå, Oggevatn og Hellevika. Det er alltid en fryd å samarbeide med MAF, og vi har fortsatt ikke fått regning på vår bruk av fascilitetene deres.
 

www.nordic-adventure-therapy.com

Det nordiske nettverket for adventure therapy (som friluftsterapi heter på engelsk)
 

Kontakt

FRILUFTSTERAPI
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)
Sørlandet Sykehus HF
Postboks 416
4604 Kristiansand

47 75 81 73

© 2014 Alle rettigheter reservert.

Lag din egen hjemmeside gratisWebnode