Publikasjoner, rapporter og media

Publikasjoner med utspring i friluftsterapiprosjektet

Harper, N. J., Fernee, C. R., & Gabrielsen, L. E. (2021). Nature´s role in outdoor therapies: An umbrella review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18: 5117. DOI: 10.3390/ijerph18105117

Torvik, S. (2021). Et sted å puste: En undersøkelse av et naturbasert dagtilbud for ungdom som strever. Masteroppgave, Universitetet i Bergen.

Fernee, C. R. & Gabrielsen, L. E. (2020). Wilderness therapy. In: N. J. Harper & W. W. Dobud, (Eds.). Outdoor therapies: An introduction to practices, possibilities, and critical perspectives. London: Routledge.

Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (2020). Emerging stories of self: Long-term outcomes of wilderness therapy in Norway. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. DOI: 10.1080/14729679.2020.1730205

Fernee, C. R. (2019). Into nature: A realist exploration of wilderness therapy in adolescent mental health care in Norway. Doctoral dissertation. University of Agder.

Gabrielsen, L. E., Harper, N. J., & Fernee, C. R. (2019). What are constructive anxiety levels in wilderness therapy? An Exploratory pilot study. Complementary Therapies in Clinical Practice, 37: 51- 57. DOI: 10.1016/j.ctcp.2019.08.007

Fernee, C. R., Mesel, T., Andersen, A. J. W., & Gabrielsen, L. E. (2019). Therapy the natural way: A realist exploration of the wilderness therapy treatment process in adolescent mental health care in Norway. Qualitative Health Research, 29 (9): 1358- 1377. DOI: 10.1177/1049732318816301 

Gabrielsen, L. E., Eskedal, L. T., Mesel, T., Aasen, G. O., Hirte, M., Kerlefsen. R. E., Palucha, V., & Fernee, C. R. (2018). The effectiveness of wilderness therapy as mental health treatment for adolescents in Norway: A mixed methods evaluation. International Journal of Adolescence and Youth. DOI: 10.1080/02673843.2018.1528166 www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2018.1528166

Harper, N. J., Gabrielsen, L. E., & Carpenter, C. (2018). Cross-cultural exploration of ‘wild’ in wilderness therapy: Canada, Norway and Australia. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 18 (2): 148- 164DOI: 10.1080/14729679.2017.1384743

Gabrielsen, L. E., Storsveen, E. B., & Kerlefsen, R. (2018). Når terapeuten forlater kontoret. Erfaringer fra å drive psykisk helsearbeid ute i det fri. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 15 (1): 40- 51. DOI: 10.18261/issn.1504-2018-01-05.
 
Gabrielsen, L. E. & Harper, N. (2018). The role of wilderness therapy for adolescents in the face of global trends of urbanization and technification. International Journal of Adolescence and Youth, 23 (4): 409- 421. DOI: 10.1080/02673843.2017.1406379 www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2017.1406379
 
Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (2017). Unpacking the black box of wilderness therapy: A realist synthesis. Qualitative Health Research, 27 (1): 114- 129. DOI: 10.1177/1049732316655776  Fernee et al., 2016.pdf (361254)
 
Haanæs, H. B (2016). Mestringstro i friluftsterapi. Masteroppgave, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Masteroppgave - Hedda Bulie Haanæs .docx (1349855)
 
Fagerland, M. J. (2016). En fenomenologisk utforsking av komfortsonen hos ungdom som deltar i friluftsterapi. Masteroppgave, Universitet i Agder. Master Maurith Julie Fagerland.pdf (1465899)
 
Gabrielsen, L. E., Fernee, C. R.,  Aasen, G. O., & Eskedal, L. T. (2016). Why randomized trials are challenging within adventure therapy research: Lessons learned in Norway. Journal of Experiential Education, 39 (1): 5- 14. DOI: 10.1177/1053825915607535. Why randomized trials. Final version.pdf (271536)
 
Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (2015). Therapy in the open air: Introducing wilderness therapy to the adolescent mental health services in Scandinavia. Scandinavian Psychologist, 2, e14. DOI: 10.15714/scandpsychol.2.e14. psykologisk.no-Therapy in the open air Introducing wilderness therapy to adolescent mental health services in Scandi-2.pdf (467173)
 
Gabrielsen, L. E. & Fernee, C. R. (2014). Psykisk helsearbeid i naturen. Friluftsliv inspirert av vår historie og identitet. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11, 358- 367. Gabrielsen og Fernee, TPH 2014.pdf (240,8 kB)
 

For flere norske/nordiske publikasjoner på tematikk natur - helse sjekk www.nordicoutdoortherapy.org