Publikasjoner, rapporter og media

 

Publikasjoner med utspring i friluftsterapiprosjektet

 

 
Eskedal, L. T., Dundas, I. Aasen, G. O., Gabrielsen, l. E., Pripp, A. H., & Hansen, I. L. ( in review). Heart rate variability positively associated with cognitive function and negatively associated with mindfulness in adolescents at risk? - An exploratory study with lessons learned. Journal of Psychophysiology.
 
Gabrielsen, L. E., Storsveen, E. B., Kerlefsen, R. (in press). Når terapeuten forlater kontoret. Erfaringer fra å drive psykisk helsearbeid i det fri. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid.
 
Gabrielsen, L. E., Pripp, A. H., Fernee, C. R., Aasen, G. O., Hirte, M., & Eskedal, L. (2016)). Subjective anxiety levels during stages of a Norwegian wilderness therapy program: day.to.day measures of state anxiety. Unpublished manuscript.
 
Gabrielsen, L. E. & Harper, N. (2017). The Role of Wilderness Therapy in the Face of Global Trends of Urbanization and Technification. International Journal of Adolescence and Youth. DOI: 10.1080/02673843.2017.1406379
 
Harper, N. J., Gabrielsen, L. E., & Carpenter, C. (2017). A cross-cultural exploration of the "wild" in wilderness therapy: Canadian, Australian and Norwegian perspectives. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning
 
Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (2016). Unpacking the ‘black box’ of wilderness therapy: a realist synthesis. Qualitative Health Research. DOI: 10.1177/1049732316655776.  Fernee et al., 2016.pdf (361254)
 
Haanæs, H. B (2016). Mestringstro i friluftsterapi. Masteroppgave, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Masteroppgave - Hedda Bulie Haanæs .docx (1349855) 
 
Fagerland, M. J. (2016). En fenomenologisk utforsking av komfortsonen hos ungdom som deltar i friluftsterapi. Masteroppgave, Universitet i Agder. Master Maurith Julie Fagerland.pdf (1465899)
 
Gabrielsen, L. E., Fernee, C. R.,  Aasen, G. O., & Eskedal, L. T. (2015). Why randomized trials are challenging within adventure therapy research: Lessons learned in Norway. Journal of Experiential Education. DOI: 10.1177/1053825915607535. Why randomized trials. Final version.pdf (271536)
 
Fernee, C. R., Gabrielsen, L. E., Andersen, A. J. W., & Mesel, T. (2015). Therapy in the open air: Introducing wilderness therapy to the adolescent mental health services in Scandinavia. Scandinavian Psychologist, 2, e14. https://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e14 . psykologisk.no-Therapy in the open air Introducing wilderness therapy to adolescent mental health services in Scandi-2.pdf (467173)
 
Gabrielsen, L. E. & Fernee, C. R. (2014). Psykisk helsearbeid i naturen. Friluftsliv inspirert av vår historie og identitet. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 11, 358-367. Gabrielsen og Fernee, TPH 2014.pdf (240,8 kB)
 

 

 
Media med utspring i friluftsterapiprosjektet
 
 
 
 
 
På www.abup.no ligger det flere innlegg om prosjektet. Søk på "friluftsterapi"
 

 

For andre norske/nordiske publikasjoner på tematikk natur - helse sjekk www.nordic-adventure-therapy.com

 

 

Kontakt

FRILUFTSTERAPI
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)
Sørlandet Sykehus HF
Postboks 416
4604 Kristiansand

47 75 81 73

© 2014 Alle rettigheter reservert.

Lag din egen hjemmeside gratisWebnode