Artikkelarkiv

Tidligere deltakere - invitasjon til å bli med i et internasjonal studie

En god kollega av oss, Will Dobud, gjennomfører et internasjonalt studie om virkningene av friluftsterapi (adventure therapy på engelsk). Han foretar intervjuer av tidligere deltakere i friluftsterapi. Det er både viktige og spennende å delta i slike undersøkelser. Du kan lese mer her. adventure...

Friluftsterapi 2.0 og arbeidet med et Natur helse-team

I en samling på Fevik ble forberedelsene lagt til neste års friluftsterapigrupper og til oppstarten av et Natur - helse team ved ABUP.Friluftsterapien fremstår nå i en ny og forbedret versjon som er kortere men mer intens. Det blir bare en tur, men denne varer lengre enn tidligere og...

Oppstart av et Natur-helse team ved ABUP?

Vi har fått ABUP ledelsens støtte og oppmuntring til å utvikle og konkretisere ideen om et eget Natur-helse team. Teamet vil fremme mulighetene for å bruke opplevelser i natur målrettet i ABUPs virksomhet. Friluftsterapi vil være en viktig del av dette, men vi ser også en rekke andre områder som...

To nye Masteroppgaver om Friluftsterapi

Gratulerer til Maurith Julie Fagerland, Universitet i Agder og Hedda Bulie Haanæs, Høgskulen i Sogn og Fjordane for godkjente Masteroppgaver om friluftsterapi! Oppgavene er tilgjengelig under fanen "Artikler, rapporter, media og litteratur"

1. april - en oppdatering

Det arbeides nå på ´alle fronter´ for å analysere, forstå og formidle friluftsterapierfaringene fra 2013, 2014 og 2015. Det skrives tre masteroppgaver om oss, én doktorgrad og flere artikler av forskere fra ulike felt. Det er litt tidlig å si mye om hva vi ser, men det er ingen tvil om at mange av...

2016 - hva skjer?

Friluftsterapiprosjektet går nå over i en ny og spennende fase etter at alle planlagte grupper i 2014 og 2015 er gjennomført.    Vi har høstet mange erfaringer og samlet inn store mengder forskningsdata. Nå skal vi systematisere og analysere denne informasjonen for å bedre kunne...

Erfaringer så langt og veien videre

Mot slutten av november var de fleste av oss som arbeider med friluftsterapi samlet for å gjøre opp status så langt og planlegge veien videre. Vi delte erfaringer og tanker. Hva har fungert, og hva har ikke fungert i gruppene? Og hvordan kan vi bruke dette til å forbedre oss videre?  Det som...